Zez

Leczenie zeza

Zez spowodowany jest nieprawidłowym ustawieniem gałek ocznych. Schorzenie to prowadzi do obniżonej ostrości widzenia, jak i niedowidzenia jednoocznego. Wczesne zdiagnozowanie i leczenie zeza daje najlepsze efekty. O ile u dorosłych może to być tylko zabieg kosmetyczny, o tyle u dzieci odgrywa bardzo ważną rolę w kształtowaniu widzenia przestrzennego. Metoda leczenia zeza zależy od jego rodzaju i stopnia nasilenia . Zanim rozpocznie się leczenie, należy przeprowadzić szeroką diagnostykę.

Po szczegółowym wywiadzie z pacjentem na temat choroby: długości jej trwania, ewentualnych przyczyn, przystępuje się do badań. Podstawowym badaniem jest ocena ostrości wzroku. W tym celu używa się specjalnych tablic, na których umieszczone są odpowiednie znaki. To, w jaki sposób pacjent będzie odczytywał dane symbole, pozwala określić ostrość jego widzenia. Kolejnym sposobem diagnostyki jest badanie dna oka, które umożliwia dokładne obejrzenie nerwu wzrokowego oraz elementów tylnego odcinka oka. Pozwala ono na rozpoznanie niektórych groźnych przyczyn zeza, takich jak np. nowotwór oka.

Równie ważnym badaniem jest tzw. cover test. Polega na naprzemiennym zakrywaniu oczu i obserwacji ich ruchów.

Gdy rodzaj zeza jest już określony, można przystąpić do leczenia. Przy wadach wzroku należy dobrać odpowiednie szkła korekcyjne, które zlikwidują ewentualne niedowidzenie. Kolejną metodą leczenia są zastrzyki z botoksu. Dzięki nim skurczone mięśnie okoruchowe rozluźniają się i ułatwiają skupienie wzroku na danym obiekcie. Wzmacnianie słabszego oka następuje także poprzez zasłonięcie oka lepiej widzącego. Gdy takie metody leczenia są nieskuteczne, wykonuje się zabieg operacyjny, który przywraca równowagę mięśniową. U dzieci należy wykonać zabieg przed 10 rokiem życiem, ponieważ właśnie wtedy rozwijają się ważne funkcje wzrokowe. U dorosłych wiek nie ma ograniczeń, gdyż jest to przeważnie tylko zabieg kosmetyczny. Niemożliwe jest przywrócenie prawidłowego widzenia obuocznego.